Pro Vest - Ring til 21 69 29 88 -   21 69 29 97 - 21 69 34 14

Pro Vest – A counselling and health care service for migrant sex workers and victims of forced labour and human trafficking.

โปร เวสท์- การให้คำปรึกษา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกาย ต่อการย้ายที่อยู่ของโสเภณีหรือผู้ที่ทำงาน ด้านการบริการทางเพศ และผู้เคราะห์ร้าย จากการกระทำของผู้ที่ค้ามนุษย์ และคนไทยผู้ที่ต้องการที่จะกลับไปอยู่ที่เมืองไทย.

Pro Vest - doradztwo i uslugi zdrowotne dla prostytutek ktore wyemigrowaly - ofiar pracy przymusowej i handlu ludzmi.

Pro Vest - nõustamis- ja tervishoiuvahendid migrantidest seksitöötajatele - sunniviisilie töö ja inimkaubanduse ohvritele.

Pro Vest- un ofrecimiento de consejos y de salubridad para: prostitutas migrantes –víctimas de trabajo forzoso y de tratas de seres humanos.

Pro Vest- oferecimento de conselhos e de saúde para: prostitutas migrantes –vítimas de trabalho forçado e de tráfico de seres humanos.

Pro Vest – o ofertå de sfåtuire si sånåtate pentru: lucråtorii sexuali migratori – victime ale muncii silite si a traficului/comertului de oameni.

Pro Vest - tai konsultavimas ir sveikatos priežiūros pasiūlymas sekso veikla užsiimantiems migrantams, kurie tapo priverstinio darbo ir prekybos žmonėmis aukomis.

Про вест - консультирование и медицинские услуги для мигрирующих работников секс-бизнеса жертв принудительного труда и торговли людьми.

Støtte til ofre

Støtte til ofre for menneskehandel

  • Pro Vest støtter personer i politiets varetægt, som har opholdt sig ulovligt eller arbejdet uden tilladelse i Danmark
  • medvirker til identificering af potentielle ofre for menneskehandel
  • medvirker til at identificerede ofre får de tilbud, som de er berettigede til
  • medvirker til, at den viden vi får i kontakten med ofrene, kommer andre i lignende situationer til gode

Ofre for menneskehandel
Danmark har en Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

I Handlingsplanens tekst fremgår det, at den omfatter ”alle mennesker i Danmark, som er indrejst her i landet som led i et menneskehandelsforhold eller fortsat er underlagt et handelsforhold”.

Formålet med Handlingsplanen er

  • at ofre for menneskehandel identificeres og støttes
  • at efterspørgslen på ydelser fra menneskehandlede begrænses
  • at menneskehandel forebygges internationalt
  • at bagmænd findes og straffes

Former for menneskehandel
Mange tror, at menneskehandel kun finder sted i forbindelse med kvinder som handles til udnyttelse i prostitution. Men, handel med mænd, kvinder og børn til forskellige former for tvangsarbejde er mindst lige så udbredt på verdensplan. Det kan f.eks. dreje sig om arbejde indenfor rengøringsbranchen, hotel og restauration, den grønne sektor, byggeri eller til tiggeri.

Identificering af ofre
Pro Vest lytter til de menneskers vi møder og medvirker til, at de som er ofre for menneskehandel bliver identificeret. Vi indstiller til Udlændingestyrelsen som træffer den endelige afgørelse i forhold til personer fra 3. lande og til Center mod Menneskehandel, hvis der er tale om en EU-borger.

Støtte til ofre
Alle identificerede ofre bliver tilbudt et opholdt på et krisecenter eller et lignende sted.

De ofre som ønsker at samarbejde om en forberedt hjemsendelse kan få forlænget opholdet op til 120 dage. Beslutningen om at samarbejde skal træffes i løbet af de første 30 dage.

IOM (International Organisation for Migration) varetager funktionerne i forbindelse med en forberedt hjemsendelse.

En forberedt hjemsendelse indeholder bl.a.. støtte til uddannelse/undervisning og andre aktiviteter i de første tre / seks måneder i hjemlandet.

Ønsker ofret ikke at tage imod en forberedt hjemsendelse vil der snarest muligt blive iværksat en udrejse.

Ikke ofre
De som ikke kan identificeres som ofre for menneskehandel anbringes af politiet i en arrest/fængsel indtil deres udrejse kan arrangeres. I den periode besøger Pro Vest flere gange den indsatte og støtter med forskelligt, som f.eks. at få kontakt til familie og venner, drøftelse af omstændighederne i forbindelse med at skulle vende tilbage til hjemlandet eller at skaffe rent tøj og andre personlige fornødenheder.

Flere informationer kan findes på Center mod Menneskehandels hjemmeside
www.centermodmenneskehandel.dk

Gratis sundhedstjek

Gratis kondomer

Pjecer