Pro Vest - Ring til 21 69 29 88 -   21 69 29 97 - 21 69 34 14

Pro Vest – A counselling and health care service for migrant sex workers and victims of forced labour and human trafficking.

โปร เวสท์- การให้คำปรึกษา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกาย ต่อการย้ายที่อยู่ของโสเภณีหรือผู้ที่ทำงาน ด้านการบริการทางเพศ และผู้เคราะห์ร้าย จากการกระทำของผู้ที่ค้ามนุษย์ และคนไทยผู้ที่ต้องการที่จะกลับไปอยู่ที่เมืองไทย.

Pro Vest - doradztwo i uslugi zdrowotne dla prostytutek ktore wyemigrowaly - ofiar pracy przymusowej i handlu ludzmi.

Pro Vest - nõustamis- ja tervishoiuvahendid migrantidest seksitöötajatele - sunniviisilie töö ja inimkaubanduse ohvritele.

Pro Vest- un ofrecimiento de consejos y de salubridad para: prostitutas migrantes –víctimas de trabajo forzoso y de tratas de seres humanos.

Pro Vest- oferecimento de conselhos e de saúde para: prostitutas migrantes –vítimas de trabalho forçado e de tráfico de seres humanos.

Pro Vest – o ofertå de sfåtuire si sånåtate pentru: lucråtorii sexuali migratori – victime ale muncii silite si a traficului/comertului de oameni.

Pro Vest - tai konsultavimas ir sveikatos priežiūros pasiūlymas sekso veikla užsiimantiems migrantams, kurie tapo priverstinio darbo ir prekybos žmonėmis aukomis.

Про вест - консультирование и медицинские услуги для мигрирующих работников секс-бизнеса жертв принудительного труда и торговли людьми.

Samarbejdspartnere

Arbeitskreis gegen Frauenhandel & Zwangsprostitution – En tværfaglig, grænseoverskridende arbejdsgruppe, der udveksler erfaringer for at kunne udvikle de bedste løsninger for såvel de som er ofre for menneskehandel og de som udnyttes i prostitution.

Center mod Menneskehandel – Koordinerer den sociale indsats under Handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel. Opsamler og formidler viden om menneskehandel.

ENPATES – Platform for europæiske NGO´er til udveksling af erfaringer vedrørende trafficking.

Exit-kollegiet –  Et bo- og integrationstilbud til ofre for menneskehandel og udenlandske kvinder fra det danske prostitutionsmiljø – med legalt ophold i Danmark.

Familieambulatoriet Region Syddanmark

Hope Now – Udfører socialt, terapeutisk arbejde med handlede mennesker og opsøgende arbejde på gader, på bordeller, i asylcentre og fængsler. Yder juridisk rådgivning om menneskehandel til professionelle, handlede mennesker samt til offentligheden. Arbejdet foregår ikke kun i Danmark, men også internationalt.

Kvindekrisecenteret – På centret bor kvinder og børn, der søger asyl i Danmark. Tilbyder rådgivning. Undervisning og pasning af børn i dagtimerne.

Kvinfo, Esbjerg – Tilbyder bl.a. danskundervisning til udlændinge.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold – Står i spidsen for den tværministerielle arbejdsgruppe, som har det overordnede ansvar for at koordinere regeringens indsats vedrørende bekæmpelse af handel med mennesker. Ansvarlig for at sikre implementeringen af indsatsen og for en række internationale initiativer, herunder forebyggende initiativer.

Politikredsene i Syd- Sønder-og Østjylland og Fyn – Indgår i identificeringen af ofre for menneskehandel.

Reden International – en organisation til bekæmpelse af kvindehandel. Driver et landsdækkende, døgnbemandet krisecenter for ofre for kvindehandel og et mødested for udenlandske kvinder i prostitutionsmiljøet. Udfører opsøgende socialt arbejde på gaden på Vesterbro i København.

Reden Odense – Et værested for kvinder i misbrug og prostitution.

SIO – Arbejder for, at sexarbejdere får samme rettigheder og muligheder som andre arbejdstagere og selvstændige. Herunder adgang til A-kasse, dagpengeret, erhvervsforsikring m.v.

Sundhedsvæsenet i Region Syddanmark – Varetager de forskellige screenings opgaver og andre funktioner i forbindelse med Pro Vests Sundhedsklinik og Mobile Sundhedstilbud.

Thailandske Forening for Jylland og Fyn – Foreningen afholder forskellige arrangementer og udgiver et medlemsblad for thailændere i Jylland og på Fyn.


Gratis sundhedstjek

Gratis kondomer

Pjecer