Pro Vest - Ring til 21 69 29 88 -   21 69 29 97 - 21 69 34 14

Pro Vest – A counselling and health care service for migrant sex workers and victims of forced labour and human trafficking.

โปร เวสท์- การให้คำปรึกษา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกาย ต่อการย้ายที่อยู่ของโสเภณีหรือผู้ที่ทำงาน ด้านการบริการทางเพศ และผู้เคราะห์ร้าย จากการกระทำของผู้ที่ค้ามนุษย์ และคนไทยผู้ที่ต้องการที่จะกลับไปอยู่ที่เมืองไทย.

Pro Vest - doradztwo i uslugi zdrowotne dla prostytutek ktore wyemigrowaly - ofiar pracy przymusowej i handlu ludzmi.

Pro Vest - nõustamis- ja tervishoiuvahendid migrantidest seksitöötajatele - sunniviisilie töö ja inimkaubanduse ohvritele.

Pro Vest- un ofrecimiento de consejos y de salubridad para: prostitutas migrantes –víctimas de trabajo forzoso y de tratas de seres humanos.

Pro Vest- oferecimento de conselhos e de saúde para: prostitutas migrantes –vítimas de trabalho forçado e de tráfico de seres humanos.

Pro Vest – o ofertå de sfåtuire si sånåtate pentru: lucråtorii sexuali migratori – victime ale muncii silite si a traficului/comertului de oameni.

Pro Vest - tai konsultavimas ir sveikatos priežiūros pasiūlymas sekso veikla užsiimantiems migrantams, kurie tapo priverstinio darbo ir prekybos žmonėmis aukomis.

Про вест - консультирование и медицинские услуги для мигрирующих работников секс-бизнеса жертв принудительного труда и торговли людьми.

Om Pro Vest

Pro Vest – et anonymt rådgivnings og sundhedstilbud til migrantsexarbejdere og ofre for tvangsarbejde / menneskehandel.

Pro Vest støtter også thailændere som ønsker at vende tilbage til Thailand.

Vi er en selvstændig NGO bestående af et socialfagligt – medicinsk team, som opsøger massageklinikker, escort-området og andre prostitutionsmiljøer i den sydlige del af Jylland og på Fyn.

I vores Drop in Center er der adgang til gratis og anonymt at konsultere en læge, danskundervisning, rådgivning om rettigheder og muligheder, Internettet, andre informationskilder og samvær.

Vortes arbejde er baseret på menneskerettighederne. Vi arbejder professionelt under de givne lovgivningsmæssige rammer. Alle ansatte har tavshedspligt og videregiver ingen oplysninger uden, at det er i fuld forståelse med den enkelte..

Vi arbejder under Handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel og har en kontrakt med Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Pro Vest er en selvejende organisationen med en bestyrelse.

Bestyrelsen
Formand: Gitte Vetter
Skovkrogen 27
7000 Fredericia
Tlf.: +45 2857  9365
E-mail: 15GV@hk.dk

Næstformand: Susanne Frederiksen
Sjællandsgade 110
7000 Fredericia
Tlf.: +45 25309113
E-mail.: susannefrederiksen@hotmail.com

Gunver Majgaard
Øster Voldgade 26 B 1.tv.
7000 Fredericia
Tlf.: +45 2167 2778
E-mail: gunver_majgaard@hotmail.com

Lone Thomhav
Kolding Landevej 156
7000 Fredericia
Tlf.: +45 6120  7125 – +45 7551  8440
E-mail: 15lt@hk.dk ( lone-thomhav@mail.tele.dk)

Sanne Schroll
Solskrænten 16
6800 Vade
Tlf.: +45 6139 6516
E-mail: sanneschroll@gmail.com

Suppleanter
Helle Due Buchvaldt
Jens Skyttes Vej 13
6000 Kolding
Tlf.: +45 4215 0305
E-mail: helle@buchwaldt.dk

Intern revisor
Rene Bengtsen
Billesgade 15 st.
5000 Odense C
Tlf.: +45 2035 9042
E-mail: rwbengtsen@msn.com

Gratis sundhedstjek

Gratis kondomer

Pjecer